ภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ด - บอร์ดทีละหน้า

ภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ด - บอร์ดทีละหน้า

ภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ด คือกระบวนการที่ผู้เขียน วาดหรือบันทึกเรื่องราวที่เป็นภาพประกอบโดยใช้กระดานไวท์บอร์ดหรือระบบที่เลียนแบบกระดานไวท์บอร์ด  โดยภาพเคลื่อนไหวมักเป็นเรื่องราวเล่าเรื่องที่มีประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบที่นิยมใช้บน YouTube นอกจากนี้ยังใช้ในโฆษณาทางทีวีและอินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคและลูกค้า ข้อดีที่สำคัญของสื่อประเภทนี้ คือความน่าสนใจ ที่จะทำให้ผู้ชมติดตามดูสื่อจนจบ

บทนำ
ลองจินตนาการว่าคุณต้องการอธิบายอะไรบางอย่างให้กับใครสักคนหนึ่ง สิ่งที่อาจจะยากที่จะอธิบาย อย่างเช่นแนวความคิด บางสิ่งที่ครอบคลุมและไม่สามารถที่จะอธิบายได้ในไม่กี่คำ นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำให้ผู้ฟังมีสมาธิและดูจนจบ

คุณอาจพิจารณาภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ด เราขอเสนอตัว ในการสร้างให้กับคุณ ตามต้นฉบับ เรื่อง หรือ แนวความคิดของคุณ โดยจะทำให้ข้อความของคุณถูกปรับเปลี่ยนให้ง่ายและมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร


บอร์ดทีละหน้า หมายถึง ภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ดในรูปแบบแอนิเมชั่น โดยจะเล่าเรื่องต่าง ๆ ทีละหน้า โดยจะนำเสนอทีละหน้าจนจบ

กรณีตัวอย่างที่จะใช้ภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ดอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 • สื่อการสอนและฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านำมาใช้ร่วมกับระบบศูนย์การเรียนรู้
 • การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจ
 • อธิบายข้อมูลขององค์กร
 • สื่อสำหรับโซเชียลมีเดียบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube, Line @ เป็นต้น


วิธีสร้างภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ดที่มีประสิทธิภาพ

 • ขั้นต้น ต้องค้นหากลุ่มเป้าหมายของคุณ
 • ทำไม พวกเขาถึงจะดูภาพเคลื่อนไหวนี้
 • สิ่งที่พวกเขาจะได้รับประโยชน์
 • เป้าหมายของภาพเคลื่อนไหวนี้คืออะไร
 • จุดใดที่จะช่วย ผลักดันการดำเนินการจากผู้ชม
 • เขียนบทสนทนาธรรมดา ๆ ฟังง่าย และ สั้น

ฟรี จัดทำภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ด
 • เราจะสร้างภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ดในรูปแบบแอนิเมชั่นสั้น ๆ เพื่อสาธิตความคิดสร้างสรรค์ลงบนงานจริงของคุณ ทั้งหมดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สิ่งที่คุณต้องเตรียม คือ ร่างสคริปต์  แนวความคิด หรือ ภาพที่เกี่ยวข้อง  จุดประสงค์ที่เราจัดทำให้ เพื่อแสดงสิ่งที่คุณจะได้รับจากภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ด
 • ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อหรือทำขั้นตอนถัดไป หากคุณไม่ชอบหรือไม่เป็นประโยชน์กับคุณ
Service Whiteboard animation02 FreeTrial th TH

บริการที่เกี่ยวข้อง: ภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ด - บอร์ดที่ไม่มีขอบเขต

กลุ่มลูกค้า

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายจัดการทั่วไป ฝ่ายสารสนเทศ เจ้าของกิจการ

วันที่

25 กันยายน 2561

ป้ายติดตาม

ภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ด