เว็บไซต์ขององค์กร

เว็บไซต์ขององค์กร

เว็บไซต์ขององค์กร สำหรับบริษัทที่ใช้เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ องค์กร สินค้า หรือ บริการ
เป้าหมายหลักมักเป็นการสื่อสารข้อมูลหรือเพื่อสนับสนุนสินค้าและการตลาด  ส่งเสริมการใช้สินค้าซ้ำของผู้บริโภคและเพิ่มยอดขาย ซึ่งจะเปรียบเหมือนกับการที่องค์กรมีผู้ช่วยส่วนตัวของบริษัท หรือผู้บริหารการพัฒนาธุรกิจ ที่เจ้าของบริษัทได้ว่าจ้างให้ทำงานตลอดเวลา โดยไม่มีวันหยุด

บทนำ
เว็บไซต์ขององค์กรควรที่จะสามารถทำงานได้อย่างดีเยี่ยมในทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ หรือ แท๊ปเล็ต โดยปรับการแสดงผลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับขนาด รูปร่างของหน้าจอของอุปกรณ์ที่ใช้งานโดยอัตโนมัติ 
นั่นคือ "การออกแบบที่ตอบสนอง (Responsive design)"  โดยระบบนี้ พัฒนาขึ้นจากระบบจัดการเนื้อหา (CMS-Content Management System) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นในระดับโลก ช่วยให้คุณสามารถดูแล จัดการ เนื้อหา และ เว็บไซต์ได้อย่างง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิคใด ๆ

ค้นหา 1 ทำไม และ 6 วิธีการ เพื่อสร้างเว็บไซต์ขององค์กรที่ดีที่สุด
1 ทำไม
  • ถามตัวคุณเองว่าเหตุใดคุณต้องมีเว็บไซต์ขององค์กร เพื่อที่จะสร้างเว็บไซต์ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
6 วิธีการ
  • กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ สร้างเว็บไซต์สำหรับใคร ระบุผู้ที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์
  • ทำความเข้าใจสิ่งที่มีคุณค่าของเว็บไซต์ของคุณ ค้นหาคุณค่าที่สำคัญ จากนั้นตั้งเป้าหมาย
  • แนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเว็บไซต์ขององค์กร ควรคำนึงถึงความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายและกิจกรรมของพวกเขา โดยพิจารณาถึงกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรด้วย
  • ต้นแบบและการจำลองเว็บไซต์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเว็บไซต์ขององค์กรที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เป็นโอกาสในการนำเสนอแนวคิด ทดลองใช้งาน และหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำ เป้าหมายสำคัญสามอย่างของการออกแบบ คือ การนำเสนอภาพรวมของข้อมูล การนำเสนอรูปแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ และ อธิบายรูปแบบการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย
  • เนื้อหามีความสำคัญเทียบเท่ากับการออกแบบ ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลและเนื้อหาควรสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ค้นหาสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณเมื่อพวกเขาเข้าชมเว็บไซต์
  • การออกแบบ การพัฒนา และทดสอบ แนวคิดในการออกแบบที่ควรคำนึงถึง คือ การออกแบบที่ตอบสนอง (Responsive design) ต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ ๆ หลากหลาย โดยปรับการแสดงผลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ออกแบบให้ค้นหาและใช้งานง่าย ประกอบด้วยเนื้อหาที่สั้น และน่าประทับใจ

กลุ่มลูกค้า

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า และ เจ้าของกิจการ

วันที่

24 กันยายน 2561

ป้ายติดตาม

เว็บไซต์ขององค์กร