เว็บไซต์ภายในบริษัทฯ เพื่อให้บริการพนักงาน

เว็บไซต์ภายในบริษัทฯ เพื่อให้บริการพนักงาน

อินทราเน็ตเป็นเครือข่ายภายในบริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะพนักงานขององค์กรเท่านั้น บ่อยครั้งที่มีข้อมูลและบริการหลากหลายสำหรับใช้ภายในองค์กร ผ่านทางเครือข่ายอินทราเน็ต  (หมายเหตุ เครือข่ายภายนอก เราจะเรียกว่า เครือข่ายสาธารณะ หรือ อินเตอร์เน็ต)

เว็บไซต์ภายในบริษัทฯ (เว็บไซต์อินทราเน็ต) เป็นระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการพนักงานในการทำงานร่วมกัน ด้วยเทคโนโลยีและความสามารถล่าสุดของเว็บไซต์อินทราเน็ต   เราสามารถให้บริการพนักงานได้หลากหลายและครอบคลุมในทุกส่วนของการบริการพนักงาน

โดยทั่วไปเราควรออกแบบระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน ตลอดจนสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร  โดยเป้าหมายมักจะกำหนดในแง่ของการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน หรือ การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

บทนำ

เว็บไซต์อินทราเน็ตของเรา  มีการพัฒนามาอย่างยาวนาน และ เป็นระบบจัดการเนื้อหา (CMS-Content Management System) ที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ ระดับโลก ที่มีผู้ใช้งานเว็บไซต์มากกว่า 2 ล้านเว็บไซต์
นอกจากนี้   เราได้รวม ระบบศูนย์การเรียนรู้ (LMS-Learning Management System, E-Learning) สำหรับการฝึกอบรมและทำแบบทดสอบออนไลน์  รวมถึงการเก็บข้อมูลการฝึกอบรมและคะแนนทดสอบ เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการพัฒนาบุคคลากร และ การตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน


คุณสมบัติหลัก ๆ ของเว็บไซต์ภายในบริษัทฯ (เว็บไซต์อินทราเน็ต) ที่นำเสนอมีดังต่อไปนี้

 • ศูนย์กลางข้อมูลขององค์กร เช่น นโยบาย, กฏ ระเบียบ, ขั้นตอนการปฏิบัติงาน, ประกาศทั่วไป, สำเนาสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
 • ระบบจองทรัพยากรของบริษัทฯ เช่น ระบบจองห้องประชุม  รวมถึงสามารถบันทึกได้ว่าใช้งาน หรือ ไม่ได้ใช้ทรัพยากรที่จองได้
 • ระบบใบคำขอส่งเอกสาร เพื่อให้พนักงานส่งเอกสาร หรือ พนักงานขับรถ ดำเนินการ  รวมถึงยืนยันตารางงานออนไลน์
 • ระบบศูนย์การเรียนรู้ เช่น การฝึกอบรมปฐมนิเทศ, การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย, การฝึกอบรมตามมาตรฐาน เป็นต้น โดยจะทำทดสอบ เก็บบันทึกการฝึกอบรมและคะแนนทดสอบ
 • ระบบใบคำขอให้ดำเนินการออนไลน์ เช่น ใบคำขอให้ดำเนินการทางด้านสารสนเทศ หรือ การจัดการทั่วไป เป็นต้น
 • ระบบต่าง ๆ เหล่านี้ใช้งานง่าย สะดวกสบาย และ รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถใช้งานได้ดีกับอุปกรณ์ทุกชนิดทั้ง คอมพิวเตอร์, แท๊ปเล็ต, โทรศัพท์มือถือ  ยิ่งไปกว่านั้น ระบบนี้รองรับการเปลี่ยนภาษาได้อัตโนมัติ และ ฟรีค่าลิขสิทธิ์ตลอดอายุการใช้งานเนื่องจากเป็นโอเพ่นซอร์ส

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
 • เพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน ด้วยการใช้งานที่ง่าย สะดวก และรองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์ รวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วย
 • สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement) เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นส่วนสำคัญของการสนับสนุนให้พนักงานอยากเข้ามามีส่วนร่วม  โดยระบบจะมีเครื่องมือมาช่วยเรื่องเหล่านี้ เช่น ระบบสำรวจความคิดเห็น เป็นต้น และการมีส่วนร่วมของพนักงานสามารถทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและมีส่วนร่วมมากขึ้น
 • ระบบจัดการที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พนักงานสามารถดูข้อมูลในระบบได้โดยทันที รวมถึงสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้ด้วยตนเอง
 • ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น  โดยช่วยให้พนักงานสามารถค้นหาและดูข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบของพนักงาน
 • สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงการใช้ศูนย์กลางของข้อมูลร่วมกัน
 • ส่งเสริมบริการเพื่อให้พนักงานดำเนินการเพื่อสนับสนุนธุรกิจ  โดยจะเป็นระบบพื้นฐานในการให้บริการภายในบริษัทฯ เช่น ระบบจองห้องประชุม ระบบใบคำขอส่งเอกสาร ระบบใบคำขอให้ฝ่ายสารสนเทศดำเนินการ การเรียนและทดสอบออนไลน์ เป็นต้น
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย การใช้งานในรูปแบบสำนักงานไร้กระดาษ ย่อมมีประสิทธิภาพ และ ต้นทุนถูกกว่าการดูแลรักษาแฟ้มเอกสารกระดาษ
 • ความร่วมมือ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ตามสิทธิที่ได้รับ เพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบทันทีทันใด
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร โดยผู้ใช้ทุกคนสามารถในการดูข้อมูลเดียวกันภายในเว็บไซต์อินทราเน็ต  ซึ่งเราสามารถปลูกฝังแนวความคิดในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี


แนวคิด, การทำงานของระบบ, คุณสมบัติ และ ผลประโยชน์

ภาพรวม เว็บไซต์อินทราเน็ต

สาธิตตัวอย่าง เว็บไซต์อินทราเน็ตฟรี ทดลองใช้งาน เว็บไซต์ภายในบริษัทฯ (เว็บไซต์อินทราเน็ต)
 • ทดลองใช้งานเต็มรูปแบบฟรี 30 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย
 • ไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมอะไร เราเตรียมเซิร์ฟเวอร์และระบบให้คุณทั้งหมด   ยกเว้นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับระบบอินทราเน็ต เช่น ชื่อบริษัทฯ ที่อยู่ อีเมล์ ไฟล์โลโก้ ชื่อห้องประชุม เป็นต้น 
 • หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้งานฟรี คุณสามารถเลือกที่จะดำเนินการต่อไปได้หลาย ๆ แบบ เช่น
  • การชำระเงินค่าใช้บริการเป็นรายเดือน ประมาณ 2,xxx-4,xxx บาท ขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจของคุณ สำหรับค่าบริการระบบคลาวด์
  • การชำระเงินครั้งเดียว สำหรับการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง โดยเราจะติดตั้งและอบรมให้กับคุณที่บริษัทฯ
  • ยกเลิกไม่ใช้บริการต่อ
Service IntranetWebSite02 FreeTrial th TH

กลุ่มลูกค้า

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายจัดการทั่วไป และ ฝ่ายสารสนเทศ

วันที่

24 กันยายน 2561

ป้ายติดตาม

เว็บไซต์ภายในบริษัทฯ