วิธีการสร้างเว็บไซต์ขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ

วิธีการสร้างเว็บไซต์ขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ตามที่เรารู้จัก เราพบว่าเว็บไซต์ขององค์กรจำนวนมาก ที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจมาจากรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้

 • พัฒนาจากเทคโนโลยีดั่งเดิม ที่ไม่มีความสามารถในการปรับขนาดเนื้อหาให้เหมาะสมกับขนาดของอุปกรณ์ต่างๆ นี่คือความสามารถในการปรับเปลี่ยนลักษณะของเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใด ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต โดยทำการปรับให้เหมาะกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
 • มีเนื้อหามากเกินไป และไม่เน้นจุดมุ่งหมาย
 • เนื้อหาไม่ได้ตระหนักถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • เว็บไซต์ที่ซับซ้อนมาก ไม่ได้จัดเนื้อหาและเรื่องราวให้เป็นหมวดหมู่
 • ไม่มีสื่อสมัยใหม่ เช่นภาพเคลื่อนไหว สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
 • มีช่องทางการติดต่อสำหรับลูกค้าไม่เพียงพอ ยึดติดอยู่กับบางช่องทางการติดต่อเท่านั้น
 • ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือในการค้นหา (Search engine)  โดยการปรับแต่งที่เกี่ยวกับการค้นหาของ Search engine จะช่วยปรับปรุงการจัดอันดับเว็บไซต์ในหน้าผลการค้นหา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้าชม เยี่ยมชมเว็บไซต์มากขึ้น

เคล็ดลับในการสร้างเว็บไซต์ขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนแรกเมื่อต้องการจัดทำเว็บไซต์ขององค์กร

 • เริ่มต้นด้วย 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ในข้อ 2 "เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ" (Begin with the end in mind, Habit#2 of The 7 Habits – FranklinCovey) เพื่อกำหนด ผลลัพธ์ที่คุณต้องการก่อนที่จะทำอย่างอื่น  ดังนั้นให้กำหนดเป้าหมายเป็นสิ่งแรก
 • กำหนด กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
 • กำหนด ความคาดหวังและกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

ขั้นตอนการเตรียมการ การออกแบบ และ จัดทำเนื้อหา

 • แนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์ขององค์กร ควรขึ้นอยู่กับความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงกิจกรรมของพวกเขา และ เป้าหมายขององค์กรของเรา
 • ยืนยันการออกแบบแนวคิดด้วยการจำลองเว็บไซต์จริง ไฟล์เอกสารหรือเอกสารสิ่งพิมพ์ขาดประสิทธิผลในการตรวจสอบก่อนการยืนยันการออกแบบ เราควรจะพิสูจน์แนวคิดการออกแบบโดยเว็บไซต์จริง ๆ ซึ่งเราเรียกว่าเว็บไซต์จำลอง
 • ส่วนของเนื้อหาในเว็บไซต์ ควรตรวจสอบความถูกต้อง จัดทำแบบเรียบง่าย สั้น และมุ่งเน้นแนวคิดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย   นอกจากนี้ ควรแสดงสิ่งที่เหนือกว่าคู่แข่งโดยแสดงแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด หรือ ลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนใครในอุตสาหกรรม  ค้นหาสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของคุณให้ความสำคัญสูงสุด เมื่อพวกเขาเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
 • ตรวจสอบว่า ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ลิงก์และข้อความ มีความเหมาะสม  ภาพเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องระมัดระวังในการนำมาใช้ ซึ่งต้องไม่มากเกินไปและวางในจุดที่เหมาะสม
 • ทำให้ใช้งานง่าย โดยทำให้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • คิดถึงประเด็นที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายดำเนินการต่อ แต่ละหน้าในเว็บไซต์ของคุณควรดึงดูดผู้อ่านให้รู้หรือทำอะไรบางอย่าง เช่น โทรติดต่อ ลงทะเบียนรับบริการ ซื้อผลิตภัณฑ์ เพิ่มภาพลักษณ์ของบริษัท หรือยินดีที่จะกลับมาใหม่
 • ออกแบบเว็บไซต์โดยใช้ "การออกแบบที่ตอบสนอง (Responsive design)" โดยปรับการแสดงผลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับขนาด รูปร่างของหน้าจอของอุปกรณ์ที่ใช้งานโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการพัฒนา  การทดสอบ และ นำระบบใหม่เข้าสู่เว็บไซต์ขององค์กร

 • การพัฒนาต้องสอดคล้องกับการออกแบบขั้นสุดท้าย  ผู้พัฒนาระบบจะต้องทำการทดสอบ ตรวจสอบเนื้อหา รวมถึงลิงก์ทั้งหมด ก่อนส่งมอบให้กับผู้ใช้งาน หรือเจ้าของระบบทำการทดสอบเป็นครั้งสุดท้าย 
 • ต้องทำการทดสอบทุกหน้าของเว็บไซต์ รวมถึงลิงก์การโต้ตอบทั้งหมด ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
รายละเอียดเพิ่มเติม ... เว็บไซต์ขององค์กร

อีเมล