จะทำภาพเคลือนไหว หรือพรีเซนเทชั่น ให้น่าสนใจได้อย่างไร?

จะทำภาพเคลือนไหว หรือพรีเซนเทชั่น ให้น่าสนใจได้อย่างไร?

เคล็ดลับในการทำภาพเคลื่อนไหว หรือพรีเซนเทชั่นให้น่าสนใจ มีแนวคิดเริ่มต้นจากการคำนึงถึงผู้รับการสื่อสารปลายทาง เช่น ลูกค้า ผู้ชม ผู้ฟัง เป็นต้น คิดว่าคนเหล่านั้นจะได้ประโยชน์อะไร อยากรู้อะไร คาดหวังอะไร ไม่ใช่เรามีอะไร เราอยากบอกอะไร

การจัดทำ ภาพเคลื่อนไหว หรือพรีเซนเทชั่น ให้ปัง

  • เริ่มจากคำถามว่า ใครคือผู้ฟัง หรือผู้ชม ของเรา
  • สิ่งที่จะสื่อสาร ต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมเป็นสำคัญ เช่น พื้นฐานความเข้าใจ, ความคาดหวัง, ประโยชน์ที่จะได้รับ, ลักษณะที่ชอบ, เพศ, อาชีพ, อายุ, การศึกษา เป็นต้น สรุป คือต้องเข้าใจลักษณะตัวตนของผู้ชมก่อนเป็นอันดับแรก และคำนึงถึงสิ่งที่จะทำแล้ว เกินความคาดหวังของผู้ชมได้
  • สั้น กระชับ เข้าใจง่าย
  • นำข้อมูลตัวเลขมาวิเคราะห์ ก่อนตัดสินใจสรุปอะไรง่าย ๆ เช่น ข้อมูลในอดีต, คู่แข่ง, เป้าหมาย, มาตรฐาน, เทรนอนาคต เป็นต้น
  • ใช้ประโยชน์จากอินโฟกราฟฟิก, รูป, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง และ ตาราง แทนคำพูดอย่างเดียว
  • กำหนดจุดประสงค์ของแต่ละหน้า รวมถึงจบด้วยหน้าที่สำคัญ คือ Call to action (CTA) ต้องการให้ผู้ชม ทำอะไร เช่น ขอให้อนุมัติ, ขอให้ดำเนินการ, ขอให้ตัดสินใจ เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม ... ภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ดอีเมล