Previous Next

วิธีการปรับใช้ภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ด

ภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ด คือกระบวนการที่ผู้เขียน วาดหรือบันทึกเรื่องราวที่เป็นภาพประกอบโดยใช้กระดานไวท์บอร์ดหรือระบบที่เลียนแบบกระดานไวท์บอร์ด

โดยภาพเคลื่อนไหวมักเป็นเรื่องราวเล่าเรื่องที่มีประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบที่นิยมใช้บน YouTube นอกจากนี้ยังใช้ในโฆษณาทางทีวีและอินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคและลูกค้า ข้อดีที่สำคัญของสื่อประเภทนี้ คือความน่าสนใจ ที่จะทำให้ผู้ชมติดตามดูสื่อจนจบ


กรณีตัวอย่างที่จะใช้ภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ดอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  • สื่อการสอนและฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านำมาใช้ร่วมกับระบบศูนย์การเรียนรู้
  • การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจ
  • อธิบายข้อมูลขององค์กร
  • สื่อสำหรับโซเชียลมีเดียบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube, Line @ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม ... ภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ด

ลองดู ตัวอย่างสาธิต ภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ดทั้งสองประเภท
รูปแบบบอร์ดที่ไม่มีขอบเขต และ บอร์ดทีละหน้า

บอร์ดที่ไม่มีขอบเขต

บอร์ดทีละหน้าฟรี จัดทำภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ด
  • เราจะสร้างภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ดในรูปแบบแอนิเมชั่นสั้น ๆ เพื่อสาธิตความคิดสร้างสรรค์ลงบนงานจริงของคุณ ทั้งหมดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • สิ่งที่คุณต้องเตรียม คือ ร่างสคริปต์  แนวความคิด หรือ ภาพที่เกี่ยวข้อง  จุดประสงค์ที่เราจัดทำให้ เพื่อแสดงสิ่งที่คุณจะได้รับจากภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ด
  • ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อหรือทำขั้นตอนถัดไป หากคุณไม่ชอบหรือไม่เป็นประโยชน์กับคุณ
Service Whiteboard animation02 FreeTrial th TH

อีเมล