ประโยขน์ของเว็บไซต์ภายในบริษัทฯ (เว็บไซต์อินทราเน็ต)

เว็บไซต์ภายในบริษัทฯ (เว็บไซต์อินทราเน็ต) เป็นระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการพนักงานในการทำงานร่วมกัน

Benefit of Intranet website


ปัจจุบัน มีบริษัทฯมากมายที่ใช้ใช้เว็บไซต์ภายในบริษัทฯ (เว็บไซต์อินทราเน็ต) สำหรับให้บริการที่หลากหลายกับพนักงานขององค์กร

ด้วยการที่เว็บไซต์ภายในบริษัทฯ เป็นระบบทั่วไปในการให้บริการพนักงาน   ดังนั้นเราควรพัฒนาระบบจาก ระบบจัดการเนื้อหา (CMS-Content Management System) และ ระบบศูนย์การเรียนรู้ (LMS-Learning Management System, E-Learning) เพื่อที่จะพัฒนาได้รวดเร็ว ทันสมัย ใช้งานง่าย และ สามารถปรับแต่งแก้ไขได้ตามต้องการ   โดยเป้าหมายหลักของเว็บไซต์ภายในบริษัทฯ ประกอบด้วย การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน หรือ การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

บริการโดยทั่วไปที่ให้บริการพนักงาน โดยระบบเว็บไซต์ภายในบริษัทฯ (เว็บไซต์อินทราเน็ต) มีดังนี้

 • ศูนย์กลางข้อมูลขององค์กร เช่น นโยบาย, กฏ ระเบียบ, ขั้นตอนการปฏิบัติงาน, ประกาศทั่วไป, สำเนาสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
 • ระบบจองทรัพยากรของบริษัทฯ เช่น ระบบจองห้องประชุม รวมถึงสามารถบันทึกได้ว่าใช้งาน หรือ ไม่ได้ใช้ทรัพยากรที่จองได้
 • ระบบใบคำขอส่งเอกสาร เพื่อให้พนักงานส่งเอกสาร หรือ พนักงานขับรถ ดำเนินการ รวมถึงยืนยันตารางงานออนไลน์
 • ระบบศูนย์การเรียนรู้ เช่น การฝึกอบรมปฐมนิเทศ, การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย, การฝึกอบรมตามมาตรฐาน เป็นต้น โดยจะทำทดสอบ เก็บบันทึกการฝึกอบรมและคะแนนทดสอบ
 • ระบบใบคำขอให้ดำเนินการออนไลน์ เช่น ใบคำขอให้ดำเนินการทางด้านสารสนเทศ หรือ การจัดการทั่วไป เป็นต้น
 • ระบบต่าง ๆ เหล่านี้ใช้งานง่าย สะดวกสบาย และ รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถใช้งานได้ดีกับอุปกรณ์ทุกชนิดทั้ง คอมพิวเตอร์, แท๊ปเล็ต, โทรศัพท์มือถือ ยิ่งไปกว่านั้น ระบบนี้รองรับการเปลี่ยนภาษาได้อัตโนมัติ และ ฟรีค่าลิขสิทธิ์ตลอดอายุการใช้งานเนื่องจากเป็นโอเพ่นซอร์ส

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน ด้วยการใช้งานที่ง่าย สะดวก และรองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์ รวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วย
 • สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement) เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นส่วนสำคัญของการสนับสนุนให้พนักงานอยากเข้ามามีส่วนร่วม โดยระบบจะมีเครื่องมือมาช่วยเรื่องเหล่านี้ เช่น ระบบสำรวจความคิดเห็น เป็นต้น และการมีส่วนร่วมของพนักงานสามารถทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและมีส่วนร่วมมากขึ้น
 • ระบบจัดการที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พนักงานสามารถดูข้อมูลในระบบได้โดยทันที รวมถึงสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้ด้วยตนเอง
 • ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น โดยช่วยให้พนักงานสามารถค้นหาและดูข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบของพนักงาน
 • สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงการใช้ศูนย์กลางของข้อมูลร่วมกัน
 • ส่งเสริมบริการเพื่อให้พนักงานดำเนินการเพื่อสนับสนุนธุรกิจ โดยจะเป็นระบบพื้นฐานในการให้บริการภายในบริษัทฯ เช่น ระบบจองห้องประชุม ระบบใบคำขอส่งเอกสาร ระบบใบคำขอให้ฝ่ายสารสนเทศดำเนินการ การเรียนและทดสอบออนไลน์ เป็นต้น
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย การใช้งานในรูปแบบสำนักงานไร้กระดาษ ย่อมมีประสิทธิภาพ และ ต้นทุนถูกกว่าการดูแลรักษาแฟ้มเอกสารกระดาษ
 • ความร่วมมือ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ตามสิทธิที่ได้รับ เพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบทันทีทันใด
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร โดยผู้ใช้ทุกคนสามารถในการดูข้อมูลเดียวกันภายในเว็บไซต์อินทราเน็ต ซึ่งเราสามารถปลูกฝังแนวความคิดในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

รายละเอียดเพิ่มเติม ... เว็บไซต์ภายในบริษัทฯ เพื่อให้บริการพนักงาน


ฟรี ทดลองใช้งาน เว็บไซต์ภายในบริษัทฯ (เว็บไซต์อินทราเน็ต)
 • ทดลองใช้งานเต็มรูปแบบฟรี 30 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย
 • ไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมอะไร เราเตรียมเซิร์ฟเวอร์และระบบให้คุณทั้งหมด   ยกเว้นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับระบบอินทราเน็ต เช่น ชื่อบริษัทฯ ที่อยู่ อีเมล์ ไฟล์โลโก้ ชื่อห้องประชุม เป็นต้น 
 • หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้งานฟรี คุณสามารถเลือกที่จะดำเนินการต่อไปได้หลาย ๆ แบบ เช่น
  • การชำระเงินค่าใช้บริการเป็นรายเดือน ประมาณ 2,xxx-4,xxx บาท ขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจของคุณ สำหรับค่าบริการระบบคลาวด์
  • การชำระเงินครั้งเดียว สำหรับการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง โดยเราจะติดตั้งและอบรมให้กับคุณที่บริษัทฯ
  • ยกเลิกไม่ใช้บริการต่อ
Service IntranetWebSite02 FreeTrial th TH

อีเมล