8 หัวข้อ ในการสร้างภาพเคลือนไหว สุดเจ๋ง

8 หัวข้อ ในการสร้างภาพเคลือนไหว สุดเจ๋ง

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยม

ทำให้ง่ายด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้

  1. กำหนดข้อความ หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสาร เพียงหัวข้อเดียว
  2. คิดก่อนว่าใคร คือ ผู้รับชม
  3. สร้างเรื่องและคำพูดให้เหมาะกับ ความต้องการของผู้ชม
  4. สร้างสิ่งที่แตกต่าง ง่าย และสั้น
  5. เลือกเครื่องมือในการสร้างที่เยี่ยมยอด เราพบว่าเครื่องมือสร้างภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ดดึงดูดผู้ชมได้ดีเลิศ
  6. ดำเนินเรื่องอยู่บนพื้นฐานของข้อความที่จะสื่อสาร
  7. ปิดเรื่องด้วยบางสิ่งที่จะทำให้ผู้ชม ทำอย่างที่เราคาดหวัง
  8. ตรวจสอบอย่างละเอียด แล้วจึงจะโพสสู่สาธรณะชน
รายละเอียดเพิ่มเติม ... ภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ด

อีเมล