บทความ

8 หัวข้อ ในการสร้างภาพเคลือนไหว สุดเจ๋ง

8 หัวข้อ ในการสร้างภาพเคลือนไหว สุดเจ๋ง

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยม
จะทำภาพเคลือนไหว หรือพรีเซนเทชั่น ให้น่าสนใจได้อย่างไร?

จะทำภาพเคลือนไหว หรือพรีเซนเทชั่น ให้น่าสนใจได้อย่างไร?

เคล็ดลับในการทำภาพเคลื่อนไหว หรือพรีเซนเทชั่นให้น่าสนใจ มีแนวคิดเริ่มต้นจากการคำนึงถึงผู้รับการสื่อสารปลายทาง เช่น ลูกค้า ผู้ชม ผู้ฟัง เป็นต้น คิดว่าคนเหล่านั้นจะได้ประโยชน์อะไร อยากรู้อะไร คาดหวังอะไร ไม่ใช่เรามีอะไร เราอยากบอกอะไร

ประโยขน์ของเว็บไซต์ภายในบริษัทฯ (เว็บไซต์อินทราเน็ต)

เว็บไซต์ภายในบริษัทฯ (เว็บไซต์อินทราเน็ต) เป็นระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการพนักงานในการทำงานร่วมกัน
วิธีการสร้างเว็บไซต์ขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ

วิธีการสร้างเว็บไซต์ขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ตามที่เรารู้จัก เราพบว่าเว็บไซต์ขององค์กรจำนวนมาก ที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจมาจากรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้

Previous Next

วิธีการปรับใช้ภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ด

ภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ด คือกระบวนการที่ผู้เขียน วาดหรือบันทึกเรื่องราวที่เป็นภาพประกอบโดยใช้กระดานไวท์บอร์ดหรือระบบที่เลียนแบบกระดานไวท์บอร์ด

ข้อมูลบริการของเรา

เราให้บริการพัฒนาเว็บไซต์ภายในบริษัทฯ เพื่อให้บริการพนักงาน เว็บไซต์องค์กร สร้างสื่อภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ด เพื่อส่งเสริมสินค้าของคุณ รวมถึงนำมาใช้เพื่อเป็นสื่อการอบรมให้กับพนักงานของคุณ

นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ออกแบบกระบวนการ กำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้มาตรฐานระหว่างประเทศ