ไอทีโปร ซีเอ็มเอส

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพสูง ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี คำนึงถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเสมอ และ รับฟังความต้องการของคุณ ซึ่งดำเนินการภายใต้กรอบการกำกับดูแลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี 
โดยเราให้บริการทั้งทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการทางด้านสารสนเทศ
Image

ทำไมถึงต้องเลือกใช้บริการของเรา

เรามุ่งเน้นกับกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ที่ต้องการระบบที่มีคุณภาพสูงโดยใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่า

เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบแอพพลิเคชัน  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ การกำหนดกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย

เราเน้นที่ขั้นตอนการออกแบบระบบตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด และป้องกันความเสี่ยงตามหลักการประเมินความเสี่ยง

บริการที่สำคัญของเรา คือ การพัฒนาเว็บไซต์องค์กร เว็บไซต์ภายในบริษัทฯ เพื่อให้บริการแก่พนักงาน สร้างสื่อภาพเคลื่อนไหวลักษณะไวท์บอร์ด  นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ออกแบบกระบวนการ กำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงระดับคุณภาพของระบบและพนักงานด้วย หลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการทำผิดกฎหมาย และระบบไม่สามารถใช้งานได้ รวมถึงการฉ้อโกงภายในองค์กร

การควบคุมคุณภาพและความเสี่ยง

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือ แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดและแนวความคิดในการพัฒนา ระบบงานที่ดีสำหรับองค์กร
เป็นกระบวนการที่ดีที่สุดในการนำเสนอโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพสูง

องค์กร บทบาท และความรับผิดชอบ

เริ่มต้นด้วยการทำงานเป็นทีมและกำหนดตัวบุคคลที่เหมาะสม กำหนดบทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึงอำนาจอนุมัติ

การจัดการกระบวนการ

เรามีความเชื่อว่าระบบสารสนเทศที่ดี สร้างจากกระบวนการในการสร้างระบบที่ดีเท่านั้น

การบริหารโครงการ

เริ่มจากการวางแผนโครงการที่กำหนดรายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ จุดตรวจสอบและสิ่งที่จะต้องได้รับแต่ละงานของโครงการ ก่อนการเริ่มงาน

เทคโนโลยีสมัยใหม่

เราค้นหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า

เราให้ความสำคัญกับการออกแบบระบบที่ถูกต้อง

ต้องออกแบบระบบตามหลักการปฏิบัติที่ดีที่สุด ก่อนลงมือพัฒนาระบบ  ซึ่งการออกแบบระบบพร้อมกับการจัดทำจะทำให้ได้รับระบบที่ไม่มีคุณภาพ

บรรษัทภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมายด้านสารสนเทศ เช่น SOX (ITGC), CobiT, ITIL, CIA, 3S, พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, พรบ.ลิขสิทธิ์

แนวคิดที่สำคัญในการกำกับดูแลด้านสารสนเทศ

การปฏิบัติตามกรอบการกำกับดูแลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เป็นสิ่งที่ดำเนินการในองค์กรที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองการกำกับดูแลทางด้านบรรษัทภิบาล

ทำไมเราต้องสนใจบรรษัทภิบาลทางด้านสารสนเทศ
  • มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ที่จะต้องใช้งานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง และทันเวลา รวมถึงระบบงานและการใช้งานสารสนเทศที่มากขึ้นในอนาคต
  • ความจำเป็นในการใช้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทุก ๆ วันโดยไม่มีวันหยุด สำหรับธุรกิจและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากลูกค้า รวมถึงแนวโน้มการทำงานสมัยใหม่ ที่ต้องสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และ ทุกอุปกรณ์
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการควบคุมภายในที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะได้รับความเชื่อถือจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก รวมถึงนักลงทุน
  • ควบคุมการดำเนินการตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ หลีกเลี่ยงการเข้าถึงระบบหรือมีอำนาจที่มากเกินไปในแต่ละบุคคล เพื่อป้องกันการฉ้อโกงที่อาจจะเกิดขึ้น
กรอบการกำกับดูแลและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  • SOX (Sarbanes–Oxley Act), CobiT (Control Objective for Information and Related Technology), ITIL (IT Infrastructure Library)
  • วงจรการพัฒนาระบบงาน (SDLC-System Development Life Cycle), ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ (CIA triad-confidentiality, integrity, and availability), กรอบการออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน (3S-Simple, Standard, Specialist)
  • พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และพรบ.ลิขสิทธิ์
Image
เราจะไม่สร้างเพียงแค่ระบบ ที่ทำงานได้
หน้าที่ของเรา คือ เราจะสร้างระบบสารสนเทศที่ดีที่สุด สำหรับผู้ใช้งานและลูกค้า
Image
http://join.joomla.com

เว็บไซต์ภายในบริษัทฯ เพื่อให้บริการพนักงาน

ชื่อผู้ใช้งานสำหรับระบบสาธิต (Demo users)
เราสร้างชื่อผู้ใช้สำหรับให้ท่านทดสอบในระบบสาธิตจำนวน 3 รหัสโดยมีสิทธิในการใช้งานต่างกันดังนี้
  • ชื่อผู้ใช้ : demo1   สิทธิที่กำหนด : สามารถอ่านได้อย่างเดียว และ เรียนในระบบศูนย์การเรียนรู้ได้
  • ชื่อผู้ใช้ : demo5   สิทธิที่กำหนด : สามารถอ่านและบันทึกเนื้อหาได้ ยกเว้นในบางเมนู เช่น ปฏทินกลางของบริษัทฯ และ ข้อมูลกลางของสัญญา     นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถเรียนในระบบศูนย์การเรียนรู้ได้
  • ชื่อผู้ใช้ : demo8   สิทธิที่กำหนด : สามารถอ่านและบันทึกเนื้อหาได้ทั้งหมด ยกเว้นไม่สามารถเรียนในศูนย์การเรียนรู้ได้
กรุณาแจ้งขอรหัสผ่านเพื่อใช้ในการทดสอบ มาที่ ไลน์แอด: @ITProCMS หรือ อีเมล์: contact@itprocms.com หรือให้ทำการลงทะเบียนชื่อผู้ใช้ออนไลน์ได้เลย
คุณสมบัติหลัก ๆ ของเว็บไซต์ภายในบริษัทฯ (เว็บไซต์อินทราเน็ต)

เว็บไซต์ขององค์กร

สำหรับแนวความคิดของเว็บไซต์องค์กร ซึ่งเกือบจะเหมือนกับเว็บไซต์ของเรา (https://itprocms.com) ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณทดลองใช้งานในเว็บไซต์ของเรา เพื่อดูรายละเอียด ในการกำหนดภาพลักษณ์ของเว็บไซต์องค์กรของท่าน ซึ่งเราจะรวบรวมความต้องการและเป้าหมายของคุณ ในการจัดทำเว็บไซต์ขององค์กร

เป้าหมายและความต้องการของท่านจะสรุปกันก่อนการออกแบบเว็บไซต์  โดยเราจะให้คำแนะนำและปรับแต่งตามความต้องการของคุณ นอกจากนี้เราจะสร้างเว็บไซต์จำลองเพื่อให้ท่านเห็นภาพของเว็บไซต์ที่จะเกิดขึ้นจริง ก่อนการออกแบบขั้นสุดท้าย